Шалны төрөл Бүрэн хаалттай шилэн лазер тэмдэглэгээний машин